DĖL MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS TVARKOS APRAŠO IR ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO”

Sveiki, Gerb. Medžiotojų klubų ir būrelių vadovai.        Siunčiame LR Aplinkos ministro 2021 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. D1-138 ,,DĖL MEDŽIOKLĖS TROFĖJŲ APŽIŪROS TVARKOS APRAŠO IR ELNINIŲ ŽVĖRIŲ ATRANKINĖS MEDŽIOKLĖS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO”  (prisegtas).  Geros dienos ir Medžioklei valio!PagarbiaiVYTAS MAZURONIS  Vilniaus medžiotojų draugija, valdybos pirmininkas ✆ +370 698 23535    v.mazuronis@medziokle.lt www.medziokle.lt

Skaityti toliau…

Noriu paraginti visų medžiotojų klubus ir būrelius intensyviau dalyvauti ligų tyrimų programose

Laba diena, Noriu paraginti visų medžiotojų klubus ir būrelius intensyviau dalyvauti ligų tyrimų programose. Kaip ir kiekvienais metais mes prašome pristatyti tyrimams šautų lapių gaišenas ir elnių ar briedžių smegenų mėginį, kuris, paėmus turėtų būti užšaldytas. Šiais metais (2020 m.) Vilniaus departamento Trakų skyriui yra pavesta pristatyti 40 vnt. lapių…

Skaityti toliau…

AKM ir kita informacija

Pasiskaitymui ir pamąstymui dėl AKM užkrėstų šernų ir kt. Pagal naujausius reikalavimus, klubas turi laikytis visų nurodymų užkrato plitimo prevencijai, ypač atkreipti dėmesį į įsakymo punktus Nr. 37 ir 40 (žiūrėti priede). Medžioklės vadovai turi užtikrinti dezinfekcijos žurnalo ir mėsos laikymo iki tyrimo atlikimo žurnalo pildymą. Žurnalai laikomi trobelėje, o dezinfekcinės…

Skaityti toliau…

Pasikeitęs VMVT direktoriaus įsakymas dėl mėginių pristatymo į laboratoriją.

B1-380 Pridedama pasikeitusio VMVT direktoriaus įsakymo kopiją dėl mėginių pristatymo į laboratoriją. Kas keičiasi – tiek užkrėstoje teritorijoje (Part II ir Part III pagal Komisijos Įgyvendinimo sprendimą 2014/709 (https://vmvt.lt/gyvunu-sveikata-ir-gerove/gyvunu-sveikata/gyvunu-ligos/afrikinis-kiauliu-maras/afrikinio-kiauliu-0), tiek ir kitose Lietuvos Respublikos teritorijose nebereikia iš sumedžioto šerno imti organų mėginių, o tik po du kraujo mėginius Afrikinio kiaulių maro (toliau…

Skaityti toliau…

Dėl stirninų medžioklės bei naujų medžioklės taisyklių nuo 2020-05-09

Nuo 2020-05-09 įsigaliojo naujos medžioklės taisyklės. Vadovaujantis taisyklėmis jau yra leidžiama stirninų medžioklė, taip pat ji yra nelicenzijuojama (stirnų patelių, danielių patinų ir patelių taip pat nelicenzijuojama). LMB valdyba rekomenduoja savo nariams, pradėti stirninų medžioklę nuo 2020-05-15 d. Sumedžiojus stirnos patiną privaloma reikiamai užpildyti medžioklės lapą bei informuoti grupės vadovą…

Skaityti toliau…