AKM ir kita informacija

Pasiskaitymui ir pamąstymui dėl AKM užkrėstų šernų ir kt. Pagal naujausius reikalavimus, klubas turi laikytis visų nurodymų užkrato plitimo prevencijai, ypač atkreipti dėmesį į įsakymo punktus Nr. 37 ir 40 (žiūrėti priede).


Medžioklės vadovai turi užtikrinti dezinfekcijos žurnalo ir mėsos laikymo iki tyrimo atlikimo žurnalo pildymą. Žurnalai laikomi trobelėje, o dezinfekcinės priemonės lupykloje prie durų.

Comments are closed.