Dėl stirninų medžioklės bei naujų medžioklės taisyklių nuo 2020-05-09

Nuo 2020-05-09 įsigaliojo naujos medžioklės taisyklės. Vadovaujantis taisyklėmis jau yra leidžiama stirninų medžioklė, taip pat ji yra nelicenzijuojama (stirnų patelių, danielių patinų ir patelių taip pat nelicenzijuojama). LMB valdyba rekomenduoja savo nariams, pradėti stirninų medžioklę nuo 2020-05-15 d. Sumedžiojus stirnos patiną privaloma reikiamai užpildyti medžioklės lapą bei informuoti grupės vadovą ir LMB pirmininką A.Tubinį. Taip pat susipainti su naujomis medžioklės taisyklėmis. Medžioklės taisyklės nuo 2020-05-09

 

Comments are closed.