Mirė mūsų būrelio narys, medžiotojų grupės vadovas Virgilijus Matačiūnas. Amžiną atilsį mūsų draugui, ir geros medžioklės amžinuose medžioklės plotuose.

Comments are closed.